OEKO-TEX, CERTIFIKAT OG SDG

HENRIK ELLERBÆK A/S ER EN DANSK VIRKSOMHED, DER PRODUCERER TEKNISKE TEKSTILER

Om Henrik Ellerbæk

Henrik Ellerbæk A/S er en dansk produktionsvirksomhed, der producerer tekniske tekstilmetervarer (f.eks. metervarer til industrielt brug, til pleje- og sundhedssektoren, beklædning og sikkerhedsudstyr samt fashion). Ca. 90% af Henrik Ellerbæks produktion ligger i Danmark, og samlet foregår 95% af vores produktion i EU, hvilket betyder, at vi har større mulighed for selv at styre produktionsforholdene og mulighed for at udøve kontrol i forhold til sociale og miljømæssige faktorer. Vi benytter et Svanemærket farveri, der kun ligger 65 km fra vores fabrik og er det eneste farveri i Danmark, der er Svanemærket.

Som en virksomhed, der producerer og udvikler i Danmark, har vi en række fordele helt automatisk. Fx nyder vi godt af en stor del vindmøllestrøm i vores stikkontakter (43,6% i 2021). Og vores varme er fra Ørsteds biomassebaserede fjernvarme. Derudover nyder vi godt af at arbejde i et land med en stærk tradition for et godt arbejdsmiljø og sunde og sikre arbejdspladser.

 

 

Forpligtelse til ansvarlighed og bæredygtighed

Henrik Ellerbæk A/S vil over for vore interessenter – kunder, konsumenter, medarbejdere,
leverandører og samfundet som helhed - udvise nødvendig omhu og følge lokale og internationale love, regler og konventioner. Vi vil udvise ansvarlighed og minimere evt. negativ indflydelse samtidig med, at vi optimerer vores positive indflydelse i forbindelse med vores forretningsdrift.

Henrik Ellerbæk A/S er sig sit sociale ansvar bevidst. Det indebærer, at vi respekterer de grundliggende rettigheder og agerer inden for rammerne af lokale og internationale
love og regler. Vi værdsætter og respekterer forskellige kulturelle baggrunde og traditioner, og vi tolererer ingen diskriminering.

Vi arbejder for at vores forretning ikke har negativ påvirkning på menneskerettighederne, hverken hos os selv eller hos vores forretningspartnere. Konkret betyder det, at alle vores leverandører har forpligtet sig til vores Supplier Code of Conduct, eller en tilsvarende, og de standarder den definerer ift. arbejdsforhold, miljø, klima osv. Vi gør brug af få leverandører, som med enkelte undtagelser alle er baseret i Europa. Det er alle leverandører, med hvem vi har et tæt og langvarigt samarbejde.

Henrik Ellerbæk A/S opmuntrer til og fremmer rettidig og ærlig kommunikation. Vi vil fremme oprigtig og fri diskussion om eventuelle problemer, der kan opstå samt spille en aktiv rolle for at løse disse. Vi vil følge med i den udvikling, der finder sted i vores omverden og tilpasse vores forretning i henhold hertil.

I forbindelse med indfarvning benytter vi også et nærliggende, avanceret farveri, som siden 1978 har arbejdet med bl.a. miljøforbedringer, energi optimering og nedsættelse af vandforbruget ved vådbehandling. Klik her for yderligere information.


FN’s 17 Verdensmål – Sustainable Development Goals

SDG 6 RENT VAND OG SANITET (SDG 6.3)

Fra vores egen fabrik har vi ingen spildevand. Det Svanemærkede farveri vi benytter, har en minimal miljøpåvirkning. Der bruges kun nøje udvalgte farvestoffer, der er fri for skadelige kemikalier, og som er godkendt af Svanemærket. Der er ingen brug af tungmetaller i produktionen.

SDG 7 BÆREDYGTIG ENERGI (SDG 7.2, 7.3)

I 2022 har vi fået udarbejdet en energiscreeningsrapport, der henviser til to oplagte tiltag, som er i afklaringsfasen i forhold til videre implementering. Vi er ved at undersøge muligheden for etablering af et solcelleanlæg, der delvist vil kunne dække vores strømbehov. Vi er i gang med energieffektiviseringer i form af udskiftning til LED belysning i vores produktionshaller.

SDG 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION (SDG 12.2 12.4)

Vi har næsten ingen spild, men søger p.t. en aftager på den smule afskær vi har i forbindelse med behandlingen på farveriet. Vores affald på fabrikken sorteres og sendes til genanvendelse. Vi har ingen skadelig udledning af miljøfarlige stoffer fra vores egen fabrik. Det Svanemærkede farveri vi benytter, bruger kun nøje udvalgte farvestoffer, der er fri for skadelige kemikalier, og som er godkendt af Svanemærket. Der er ingen brug af tungmetaller i produktionen. Det er vigtigt for os at reducere brugen af skadelig kemi. Vi er Oeko-Tex certificeret på tekstilkvaliteterne polyester, polyamid og polypropylen, og vi arbejder med ledelsessystemer, og med baggrund i uddannelse i DS/ISO 9001 og DS/EN ISO 14001 er det helt naturligt, at vi følger disse ledelsessystemer indenfor kvalitets- og miljøstyring.

Vi fremstiller også stof, der er i kontakt med fødevare, så derfor har vi årlig kontrol fra fødevarestyrelsen "Registreret ved Fødevarestyrelsen".

PLEASE! Note we use cookies!

About cookies Learn more

I understand

Why we inform about cookies?
All websites provide information about cookies being placed on the user's equipment.
The information must be in accordance with the "Notice of requirements for information and consent for storage of and access to information on end-user terminal equipment".
We use cookies to optimize the technical functionality
If you do not allow cookies, you can find instructions here to delete / disable them in your browser.
If you choose to disable cookies, a few features if necessary not function properly for you.

 

HENRIK ELLERBÆK A/S
ELLEVÆNGET 6-10   |   7400 HERNING   |   DENMARK
PHONE +45 9712 3277   |  MAIL: ELTEX@ELLERBAEK.DK

HENRIK ELLERBÆK A/S   |   ELLEVÆNGET 6-10   |   7400 HERNING   |   DENMARK   |   PHONE +45 9712 3277   |  MAIL: ELTEX@ELLERBAEK.DK